Contact

cercetare.ase.ro

Direcţia Managementul Cercetării şi Inovării

Calea Dorobanţi, nr. 15-17, sector 1 Bucureşti, Clădirea Virgil Madgearu, etaj 4, sala 2415

Telefon:

Tel1: +4 021.319.19.00 / int. 134; 367

Email departament de cercetare:

Email: cercetare@ase.ro

Email echipa tehnica platforma:

Email: admin@cercetare.ase.ro

Raportare probleme tehnice

Formular: https://goo.gl/forms/GEwc1ANleyN9XKm03 Formularul este utilizat exclusiv pentru raportarea problemelor legate de utilizarea platformei cercetare.ase.ro. Pentru alte probleme va rugam contactati Direcţia Managementul Cercetării şi Inovării din ASE